Rätt årstid nu-glöm inte att binda ditt elpris!

1 juli, 2011 Skrivet av

Många av våra medlemmar undrar när det är bäst att teckna sig för fast elpris. Rent generellt är det svårt att ge ett svar då det är många faktorer som spelar in och påverkar ditt elpris. Men från vår och framåt har vi många medlemmar som önskar binda sitt elpris.

Och väljer att göra det i en tid innan det vänder mot vintern och de kalla månaderna. Vi vill gärna påminna dig igen som ligger på ett tillsvidare avtal att teckna om för det är ett onödigt högt elpris du får och det är lätt att man glömmer bort att gör ett val så teckna nu innan vintern kommer.

Trevlig sommar önskar vi på Kundkraft!

Elprismarknaden för maj

4 maj, 2011 Skrivet av

Avslutningen på april med varmare väder än normalt gav en kraftig snösmältning som hjälpte till att fylla på vattenmagasinen. De svenska kärnkraftsverken producerar just nu 74 procent av sin fulla kapacitet på grund av en inplanerad revision som kommer att pågå till mitten av juni.

Situationen i Japan skapar fortsatt osäkerhet på råvarumarknaderna och det gör att dem måste ersätta sina jordbävningsdrabbade kärnkraftsverk med någon annan elproduktion.  På grund av kärnkatastrofen har Tyskland stängt ner sju av sina 17 reaktorer för säkerhetstester under tre månader. Osäkerheten kring kärnkraftens framtid i Tyskland har lett till prisuppgångar. Och när de tyska kärnkraftverken är avstängda påverkar det även den nordiska elmarknaden genom att import möjligheterna minskar när det blir färre kraftverk som producerar el.

För maj månad hoppas vi på varmare och blötare väder än normalt för att minska risken för kritiska magasin nivåer och stigande elpriser.

Har du inte gjort ett aktivt val för ditt elavtal är det en bra tid att se över det nu.

Intervjuade av E24

12 april, 2011 Skrivet av

Vi blev nyligen intervjuade av E24, de vill efter en serie av elartiklar och nätuppror visa på vad elkunder kan göra för att påverka elpriset. Här är intervjun i helhet:


Hur tycker du att elmarknaden fungerar? Vad är bra respektive sämre?

I Sverige är det största problemet att ett fåtal bolag bestämmer hur mycket el som produceras. Det ger dem möjligheter att öka elpriset genom att minska produktionen eller stänga av kraftverk. Det är synd att avregleringen av marknaden enbart gjordes på elhandel och inte distributionen. Det går inte att välja nätbolag och nätkostnaden kontrolleras inte tillräckligt bra av regeringen.

Ett annat stort problem är att elmarknaden är extremt svår att förstå och det gör att enbart 1 av 10 svenskar är aktiva kunder och ser över sitt elpris varje år. På den svenska elmarknaden måste man årligen vara aktiv för att inte betala för mycket för sin el.

I november delas Sverige upp i fyra olika priszoner vilket ytterligare komplicerar marknaden för kunderna. Det innebär att kunder i södra Sverige kommer att betala mer än övriga Sverige, det har redan börjat märkas på elpriset.

Det som är mest positivt på marknaden är att många journalister, politiker och entreprenörer de senaste åren har engagerat sig mycket i hur elmarknaden fungerar. Det har ökat transparensen och aktiverat kunderna. Energi är idag en väldigt viktig fråga för näringslivet och framförallt privatekonomin. Att det även finns fler än hundra elleverantörer att välja emellan är positivt och gör att kunderna har ett bredare urval när det är dags att teckna elavtal.

Har ni haft elauktioner sedan ni startade?

Kundkraft har sedan 1999, då elmarknaden avreglerades, hjälpt privatpersoner och företag att pressa elpriset i elauktioner. Vi pressar priset varje månad och för varje medlem genomför vi auktionen en gång per år så att kunden alltid är en aktiv konsument och inte fastnar i slentrianmässiga avtal.

Hur många medlemmar har ni? Hur många medlemmar är aktiva i varje auktion? Har det varit en ökad tillströmning av medlemmar den senaste tiden?

Vi har lite fler än 182 000 medlemmar i hela Sverige. Det gör att vi har en väldigt stark förhandlingsposition mot elleverantörerna när vi varje månad auktionerar ut tusentals hushåll. Vi har haft en kontinuerlig tillströmning av medlemmar. Det senaste året har vi sett en mycket starkt tillväxt som troligtvis beror på en ökad medvetenhet och att elkunderna insett att det är bättre att gå ihop än att välja själv. I en mer och mer stressad vardag uppskattar våra medlemmar även att vi ser över deras avtal varje år.

Hur mycket kan ni få ned elpriset vid en upphandling? Som bäst? Ett snitt?

Det är helt beroende av elpriset på nordpool men vi brukar kunna få ner elpriset upp till 20 och 50 öre, det minskar elräkningen med mellan 15 och 35%. Ca. 20 öre i minskning om man jämför med att själv vara aktiv och 50 öre om man jämför med passiva avtal som t.ex. tillsvidareavtal. Kundkraft tar inte heller ut medlemsavgifter eller faktureringsavgifter och detta är oftast några hundralappar som elbolagen tar ut från sina kunder.

Hur tjänar ni på affären?

Den vinnande elleverantörer betalar en provision, det gör att vi har kunnat förhandla åt hundratusentals medlemmar i elva år.

Ni pressar även bil- och boendeförsäkringar också. Har ni planer på andra områden? Vilka?

Det är många medlemmar som vill att vi skall gå in i fler branscher. Vi har nyligen lanserat en funktion som kontrollerar försäkringsvillkor och pressar försäkringspremien för bil och boende försäkringar. Det är vanligt att våra medlemmarna får en skräddarsydd försäkring som kostar tusentals kronor mindre än deras gamla alternativ, det har gjort vår försäkringstjänst väldigt populär.

Precis som på elmarknaden måste man vara aktiv konsument för att inte betala överpriser. En bransch som liknar el och försäkringar är bankbranschen. Det är väldigt svårt och tar lång tid att påverka sin bank och marknaden påminner om ett oligopol. Bankerna är inte konkurrensutsatta och därmed ineffektiva. Det gör att privatpersoner och företag förlorar pengar på sin bolåneränta, sparränta, kreditränta och övriga kostnader kring pension och värdepapper. Vi har planer på att försöka effektivisera den marknaden.

Vår i luften – Bra tid att binda ditt elpris

11 april, 2011 Skrivet av

Äntligen går vi mot ett varmare klimat. 

Under första delen av april har vi nu märkt av ökande temperaturer och snö som har smält över hela landet. I år har våren kommit igång tidigare än under förra året vilket är positivt för elpriserna. Dock är det fortfarande oroligheter runt om i världen vilket gör att det är svårt att veta hur elmarknaden kommer att reagera och hur detta påverkar elpriset. Det är alltid svårt att veta exakt tidpunkt när det är som mest lämpligt att binda sitt elpris. En indikation är att se hur våra medlemmar väljer och majoriteten önskar att teckna sig för ett fast elpris under vår och sommarperioden.

Hela 80% väljer att binda elpriset i april, de övriga väljer rörligt elpris.

Med hopp om fortsatt vårvärme, lägre elpris och en trevlig Påsk!

/Kundkraft

Sida 2 av 1012345...10...Sista »

© 1999 - 2011 Kundkraft Sverige AB